РусскоМонголEnglish

News board

Attachment: Attach.docx

2016.03.18 Нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэх тухай.
Attachment: Attach.pdf
2016.02.29 Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2016 он.
Attachment: 100пр.pdf
2014.12.30 "Шилэн дансны тухай" хууль 2015 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж байгаатай холбогдуулан
гарсан ерөнхий захирлын тушаал.

 


кейс

новости атн

 

Who's Online

We have 125 guests online

Who are we?

Main activity :

Fluorspar mining and fluorspar production
Gold mining
Exploration and geological survey works
Iron ore mining and processing coming soon

Read more...

Contact


Your Message